Over ons 

Carwash en Specialistische reiniging

Hoe kunnen wij u de meest milieuvriendelijke diensten leveren met een perfect eindresultaat? Dat is waar wij ons elke dag weer verder in ontwikkelen.

Wie is Steamclean?

Steamclean

SteamClean is een onderneming die in 2018 is opgericht met als doel het reinigen met stoom op grote schaal in te voeren in Nederland. Om dit te bereiken ontwikkelen we in samenwerking met onze partners innovatieve en duurzame concepten voor brede toepassing van stoomreiniging.

Daarnaast bieden wij via onze aangesloten franchisebedrijven zelf ook een breed scala van schoonmaakdiensten op basis van stoomreiniging aan.

Bovendien zijn we importeur van de allerbeste apparaten voor stoomreiniging en adviseren en begeleiden we bedrijven en organisaties die willen omschakelen naar het milieuvriendelijke en duurzame stoomreinigen.

SteamCleanBV

Missie, visie, doelstellingen

 

Stip aan de horizon
Onze gezamenlijke stip aan de horizon is een schoonmaakvoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is en opbrengsten genereert voor de leefomgeving, de gemeenschap en de economie, lokaal en regionaal.

Wij geloven dat een actieve rol van bedrijven de energietransitie enorm kan versnellen, en tegelijk kan bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving, en een circulaire economie.

Doel
Het doel van SteamClean BV is het bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid inde schoonmaakbranche van  Nederland, die decentraal wordt opgewekt door profit organisaties en   coöperaties(non profit). Hiervoor richten we ons op twee kerntaken: ondersteuning en belangenbehartiging. Belangenbehartiging betekent dat we in de politiek en media onze achterban vertegenwoordigen en ons inzetten voor beleid dat lokale duurzame schoonmaak faciliteert. Ondersteuning is het bieden van diensten aan profit en non profit coöperaties, waardoor zij hun doelen beter kunnen bereiken. Om deze twee kerntaken goed te kunnen bereiken, moeten we slim samenwerken met partnerorganisaties, maar daarbij wel goed onze eigen identiteit bewaken.

Missie:
SteamCleanBV faciliteert de deelname van profit en non profit organisaties en burgerverenigingen in de ontwikkeling en instandhouding van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar schoonmaaksysteem

Visie:
In de schoonmaaktransitie van fossiel naar energie uit hernieuwbare bronnen hebben bedrijven een actieve rol en (mede-) zeggenschap in het ontwerp, realisatie en exploitatie van het schoonmaaksysteem en een flexibele schoonmaakmarkt. Die actieve rol van bedrijven  is georganiseerd in duurzame initiatieven, op verschillende schaalniveaus: van buurt tot landelijk.

We zijn trots op wat wij doen!

Locatie

Fuikstraat 4A
3061LG Rotterdam 

Openingstijden

Ma t/m vrij 09:00 – 19:00
Za – Zon  10:00 – 14:00

Wilt u dat wij contact opnemen?

Vul uw gegevens hier in en wij zullen uw bericht binnen 2 dagen beantwoorden.